R A I L R O A D . C O O L P A G E . B I Z   door Fred v/d Klashorst en Marcel van Tongeren

Modules


Deze pagina is nog niet beschikbaar / af!

Dit is een afbeelding van de twee modules tegen elkaar.
Links zit de werkplaats met draaischijf en rechts het station en goederen-loodsen.

Een deel van de linkermodule met aansluiting naar de hoekmodule.

Aardige foto van 3 lokomotieven met wat wagons op de gelegde sporen

Tekst foto 3

Linkermodule in aanbouw met daarop de slakkenkuilen en de aansluiting
dmv. printplaten aan de rechtermodule.

Overzicht van de linkermodule met een deel van de hoekmodule. De wisselaandrijvingen zijn op zijn kop aangebracht waardoor ze niet bovengronds zichtbaar zijn. Helaas konden de ontkoppelrailsaandrijving niet omgekeerd worden dus die zijn wel zichtbaar.

Hier komt een gedeelte van een meertje. Gedeelte van het gras en bodem is alvast bedekt. Nu nog wat haren van een kwast (als riet), een steiger met een visser en een soort water erin gieten en dan laten drogen.

Eerste test met de draaischijf terwijl niet eens alle zijsporen zijn aangesloten.

Hier zie je duidelijk de ophoging aan de linkerkant met als afscheiding lucifersstokjes. Hierdoor lijken de naastliggende sporen dieper te liggen.

top
Free Web Hosting