R A I L R O A D . C O O L P A G E . B I Z   door Fred v/d Klashorst en Marcel van Tongeren

DahlhausenNa afbraak van mijn nooit afgekomen bergbaan ben ik begonnen aan een set van 2 modules, met op de rechter module een aftakking naar een iets klimmend gedeelte om na de spoorwegovergang over te gaan naar de linker module alwaar een klein rangeergedeelte en goederenemplacement bevind. De bediening betreft aansluiting op het dubbelspoor van Nedtrak gebeurd met een hoofdschakelaar en een drietal draaischakelaars met meerdere banen. Daarmee worden bedrijfszekere relais aangestuurd, die de wissels, seinen, beveiliging van Nedtrak (NTC) schakeld. Daarna gaat alles automatisch zonder menselijke invloed. Trein komt binnen, knipperlichten spoorwegovergangetje knipperen, trein rijdt door tot emplacement terwijl het knipperen stop, ontkoppeld de wagons, rijdt om via 2 wissels, pakt de wagons weer op en rijdt terug via hetzelfde enkelsporige traject. De relais zouden voor alle beveiliging moeten zorgen zodat die zonder gevaar van het doorgaande Nedtrak-verkeer.

De modules zijn nog niet in elkaar gezet, maar bijna is zo goed als alles aanwezig. De elektronica is getest en het rijdt zoals verwacht op de proefopstelling. Bijna kan het bouwen beginnen!

Free Web Hosting